Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

การสรรหาบุคคล องค์กร หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"

การสรรหาบุคคล องค์กร

หรือชุมชน เพื่อรับรางวัล

"ค่าของแผ่นดิน"

หากบุคลากร สถานศึกษา หรือชุมชนของท่านมีผลงาน

-ด้านการศึกษาของชุมชน

หรือ

-ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

>>ตามเกณฑ์ที่กำหนด

และมีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว

 

ขอให้ส่งแบบเสนอผลงาน

ทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ

โทรสาร. 02 282 9635

**ทั้งนี้ ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

 

รายละเอียด >> หนังสือชี้แจงรายละเอียด คลิก

เกณฑ์การรับสมัคร  คลิก

แบบเสนอผลงาน  คลิก

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 2

ขอเชิญเข้าร่วมประชุุมสัมมนาผู้บริหาร ครูและผู้สอนโรงเรียนนอกระบบ

เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับคณะกรรมการประสาน

และส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร (ผู้แทนโรงเรียนนอกระบบ)

ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ครั้งที่ 2

ระหว่างวันที่ 23 -24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กทม.

จึงขอเชิญผู้บริหาร ครู และผู้สอน ที่สนใจเข้าร่วมประชุมตามรายละเอียดที่แนบ

และ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมได้ที่  https://goo.gl/mHNXkc

หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์  0819494630


****รายละเอียด******

*****กำหนดการ*******

ประกาศรับสมัครเข้ารับการอบรม

ประกาศ
กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จะจัดอบรมโรงเรียนนอกระบบให้มีคุณภาพเพื่อพร้อมขอรับรางวัลพระราชทาน
ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561

-----------------


สถานที่จัดอบรม : กรุงเทพมหานคร

ระยะเวลา : 2 วัน

รับสมัคร : โรงเรียนนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนละไม่เกิน 3 คน

คุณสมบัติ

  1. เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการประเมินผลการประกันคุณภาพภายในระดับดีมาก 2 ปีซ้อน (การประเมิน3 ปี/ครั้ง 2 รอบ)
  2. มีความพร้อมที่จะเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่องครบตามระยะเวลาที่อบรม
  3. ไม่เคยถูกข้อร้องเรียนทุกกรณี
  4. ต้องจัดการศึกษาครบถ้วนตลอดหลักสูตรมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี

สนใจโปรดคลิก--->ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการอบรม โดยพิจารณาคุณสมบัติข้อ 1-4 และส่งใบสมัครไปยังอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ โทร. 0 2282 9635 ในวันและเวลาราชการ

You are here Home