joomla templates jatc

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวความเคลื่อนไหว กร.

HOME_PAGE_TITLE

ค่านิยมไทย 12 ประการ

ขอความร่วมมือโรงเรียนประชาสัมพันธ์ เรื่อง ค่านิยมไทย 12 ประการ

ทาง สช. ขอความร่วมมือโรงเรียนนอกระบบ ติดป้ายประชาสัมพันธ์
เรื่อง ค่านิยมไทย 12 ประการ
เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนยึดถือและนำไปปฏิบัติตามต่อไป
ดาวโหลด หนังสือ ศธ 0211.8/2852 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ดาวโหลด ตัวอย่างป้ายค่านิยมไทย 12 ประการ

Download เอกสารขอเบิกจ่ายศูนย์ฝึกอาชีพ 2558

Update! เอกสารขอเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากรตาม

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียนนอกระบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กรุงเทพมหานคร  คลิกที่หมายเลขเพื่อ Download

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ส่วนภูมิภาค  คลิกที่หมายเลขเพื่อ Download

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ประกาศรายชื่อ

ด่วน ! ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย
นวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2558  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ลิกที่นี่

You are here Home