joomla templates jatc

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวความเคลื่อนไหว กร.

HOME_PAGE_TITLE

Download เอกสารขอเบิกจ่ายศูนย์ฝึกอาชีพ 2558

Update! เอกสารขอเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากรตาม

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียนนอกระบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กรุงเทพมหานคร  คลิกที่หมายเลขเพื่อ Download

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ส่วนภูมิภาค  คลิกที่หมายเลขเพื่อ Download

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ประกาศรายชื่อ

ด่วน ! ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย
นวันที่ 10 กุมภาพันธ์  2558  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ลิกที่นี่

ประกาศ! ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพเสริมสวย

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจะจัด
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
นักเรียนโรงเรียนนอกระบบ
ประเภทวิชาชีพเสริมสวย ระหว่างวันที่ 9 ก.พ.58
ในงานวันการศึกษาเอกชนมาตรฐานสากล สร้างคน
สร้างชาติ ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทเกล้าผมเจ้าสาว
2. ประเภทแต่งหน้าเจ้าสาว
3. ประเภทซอยผมฟรีสไตล์ชาย
4. ประเภทซอยผมฟรีสไตล์หญิง
5. ประเภทตัดผมโดยใช้ปัตตะเ
ลี่ยน

ขอเชิญโรงเรียนนอกระบบ ประเภทวิชาชีพเสริมสวย 
เข้าร่วมการแข่งขัน โดยกรอกใบสมัครตามแบบฟอร์ม
แล้วส่งมาที่โทรสารหมายเลข 0-2282-9635 และทาง
อีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 19 ม.ค.58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และวันแข่งขัน วันที่ 26 ม.ค.58
ทาง website: www.opec.go.th หรือ www.nfe-opec.com

Download หนังสือถึงสพป./สช.จังหวัด/ผู้รับใบอนุญาต ที่นี่

Download ใบสมัคร ที่นี่

Download เกณฑ์การตัดสิน ที่นี่

หมายเหตุ : ขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมประชุม
วิชาชีพเสริมสวย วันที่  27 - 28  ม.ค. 58

You are here Home