joomla templates jatc

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวความเคลื่อนไหว กร.

HOME_PAGE_TITLE

เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

ด่วนมาก!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ด้วย สช. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานแข่งขันทักษะ

วิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ปี พ.ศ. 2558  ประเภทวิชาดนตรี และศิลปะ

ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรรมพระนคร (พุทธวิชชาลัย)

ม.ราชภัฏพระนคร บางเขน กทม  รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หนังสือ ถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ/สช.จังหวัด/สพป. คลิกที่นี่

หลักเกณฑ์ ประเภทศิลปะ   คลิกที่นี่

หลักเกณฑ์ ประเภทดนตรี   คลิกที่นี่

ค่านิยมไทย 12 ประการ

ขอความร่วมมือโรงเรียนประชาสัมพันธ์ เรื่อง ค่านิยมไทย 12 ประการ

ทาง สช. ขอความร่วมมือโรงเรียนนอกระบบ ติดป้ายประชาสัมพันธ์
เรื่อง ค่านิยมไทย 12 ประการ
เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียนยึดถือและนำไปปฏิบัติตามต่อไป
ดาวโหลด หนังสือ ศธ 0211.8/2852 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ดาวโหลด ตัวอย่างป้ายค่านิยมไทย 12 ประการ

Download เอกสารขอเบิกจ่ายศูนย์ฝึกอาชีพ 2558

Update! เอกสารขอเบิกจ่ายเงินค่าวิทยากรตาม

โครงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพในโรงเรียนนอกระบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

กรุงเทพมหานคร  คลิกที่หมายเลขเพื่อ Download

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

ส่วนภูมิภาค  คลิกที่หมายเลขเพื่อ Download

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

You are here Home