joomla templates jatc

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวความเคลื่อนไหว กร.

HOME_PAGE_TITLE

สช.ร่วมกับคสช.จัดกิจกรรม "คืนความสุขให้ประชาชน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องด้วยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ร่วมมือกับ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ
เพื่อส่งเสริมบทบาทของโรงเรียนเอกชนนอกระบบให้ร่วมกิจกรรม
คืนความสุขให้ประชาชนณ บริเวณท้องสนามหลวง
ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 กรกฎาคม 2557 โดยเน้นให้โรงเรียน
เอกชนนอกระบบมาจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ประชาชน ผู้เข้าร่วมงาน
ได้ประโยชน์และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน
เอกชนนอกระบบ

กำหนดการงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์

คืนความสุขให้คนในชาติ" Click ที่นี่

รายการแสดงบนเวที วันที่ 25 ก.ค. 57  Click  ที่นี่

เรื่อง การสร้างเครือข่ายการศึกษาเอกชนนอกระบบสู่ความยั่งยืน

ด่วน!!!!

ขอเชิญประชุมการสร้างเครือข่ายการศึกษาเอกชนนอกระบบสู่ความยั่งยืน

วันที่ 29 กรกฏาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือเชิญประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน คลิกที่นี่

หนังสือเชิญผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด คลิกที่นี่

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่

กำหนดการ คลิกที่นี่

เช็ครายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 081-300-5191 (นางสาวเมชวิน พุ่มมาลี)

 

นายจิรกร ดำรงพงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ผู้ดูแลระบบ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพรร.นอกระบบ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน

โรงเรียนนอกระบบ เมื่อวันที่ 8-9 ก.ค. 57


วิชาตัดเย็บเสื้อผ้า คลิกที่นี่

วิชาอาหาร  คลิกที่นี่

วิชาเสริมสวย คลิกที่นี่

วิชาดนตรี

- เปียโน คลิกที่นี่

- ไวโอลิน คลิกที่นี่

- อิเลคโทน คลิกที่นี่

- กีต้าร์คลาสสิค คลิกที่นี่

- ขับร้องเพลงสากล คลิกที่นี่

- ขับร้องเพลงไทยสากล คลิกที่นี่

เพิ่มเติมคลิกหน้า 1 ที่นี่ หน้า 2 ที่นี่

- ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง คลิกที่นี่


You are here Home