joomla templates jatc

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวความเคลื่อนไหว กร.

HOME_PAGE_TITLE

ขอเชิญประชุมการจัดทำบัญชีและงบการเงิน เฉพาะโรงเรียนกวดวิชา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ จัดประชุม
การจัดทำบัญชีและงบการเงิน เฉพาะโรงเรียนกวดวิชา ระหว่าง
วันที่ 23 - 24 เมษายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ บางพลัด
กรุงเทพมหานคร

Downlaod หนังสือเชิญประชุม ที่นี่
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
ผอ.สช.จังหวัด
ผอ.สพป.
กำหนดการ

แบบตอบรับ

แผนที่

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามฯ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ ส่วนภูมิภาคโดยหน่วยงานต้นสังกัด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทนอกระบบ ส่วนภูมิภาค โดยหน่วยงานต้นสังกัด เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ   คลิกที่นี่

เรื่อง การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

ด่วนมาก!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ด้วย สช. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดจัดงานแข่งขันทักษะ

วิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ ปี พ.ศ. 2558  ประเภทวิชาดนตรี และศิลปะ

ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์วัฒนธรรรมพระนคร (พุทธวิชชาลัย)

ม.ราชภัฏพระนคร บางเขน กทม  รายละเอียดดังไฟล์แนบ

ส่งใบสมัครมาที่ E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หนังสือ ถึง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนนอกระบบ คลิกที่นี่

หนังสือ ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คลิกที่นี่

หนังสือ ถึง สช.จังหวัด คลิกที่นี่

หลักเกณฑ์ ประเภทศิลปะ   คลิกที่นี่

หลักเกณฑ์ ประเภทดนตรี   คลิกที่นี่ 

เพิ่มเพลงเปียโน 

เพลงเปียโน อายุไม่เกิน 8 ปี คลิกที่นี่    4

เพลงเปียโน อายุไม่เกิน 11 ปี คลิกที่นี่  2  3    6 

เพลงเปียโน อายุไม่เกิน 15 ปี คลิกที่นี่

 1  2  3  4  5  6  7  8  9

เกณฑ์การให้คะแนนและตารางการนับอายุ คลิกที่นี่

สถานที่จัดแข่งขันทักษะ คลิกที่นี่

You are here Home