joomla templates jatc

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ข่าวความเคลื่อนไหว กร.

HOME_PAGE_TITLE

เชิญ รร. นอกระบบเข้าร่วมประชุม

ด่วน

ขอความอนุเคราะห์ สพป./สช.จังหวัด สำรวจและแจ้งโรงเรียนเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผูู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ เรื่องการประกันคุณภาพภายใน ประจำปี 2559  ทั้งในเขต กทม. และปริมณฑล ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค ในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ

หมายเหตุ หากโรงเรียนใดประสงค์จะเข้าร่วมอบรมกรุณาติดต่อ สพป./สช.จังหวัด ที่ท่านสังกัดอยู่ เพื่อจะได้กำหนดโรงเรียนของท่านเป็นกลุ่มเป้าหมาย ต่อไป

เอกสารสำหรับ สพป.ในส่วนภูมิถาค

-หนังสือแจ้ง , -หนังสือถึงโรงเรียน , -แบบตอบรับ , -แบบสำรวจ , -กำหนดการ , -แผนที่

เอกสารสำหรับ สช.จังหวัด

-หนังสือแจ้ง , -หนังสือถึงโรงเรียน , -แบบตอบรับ , -แบบสำรวจ , -กำหนดการ , -แผนที่

เอกสารสำหรับ สพป.ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

-หนังสือแจ้ง , -หนังสือถึงโรงเรียน , -แบบตอบรับ , -แบบสำรวจ , -กำหนดการ , -แผนที่

เอกสารสำหรับ โรงเรียนนอกระบบในส่วนภูมิภาค

-หนังสือถึงโรงเรียน , -แบบตอบรับ , -แบบสำรวจ , -กำหนดการ , -แผนที่

เอกสารสำหรับ โรงเรียนนอกระบบในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

-หนังสือถึงโรงเรียน , -แบบตอบรับ , -แบบสำรวจ , -กำหนดการ , -แผนที่

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมประกันคุณภาพถายใน

1 .รายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพถายใน วันที่ 22-23 ธันวาคม

ณ โรงแรมเอเชีย โรงเรียนนอกระบบในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

2. รายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพถายใน วันที่ 24-25 ธันวาคม

ณ โรงแรมเอเชีย โรงเรียนนอกระบบในเขตส่วนภูมิภาค

 

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

โครงการขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม  เรื่อง "กรอบคุณวุฒิวิชาชีพโรงเรียนนอกระบบ"

เนื่องด้วยกลุ่มงานส่งเสริมโรงเรียนนอกระบบได้กำหนดจัดประชุมให้ความรู้เกียวกับกรอบคุณวุฒิวิชาชีพโรงเรียนนอกระบบ ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2558  ณ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพรชบุรี จึงขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมครั้งนี้

 

Downloan เอกสารเพิ่มเติมและแบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

You are here Home