Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

การแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย ปี 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนอกระบบเข้าแข่งขันทักษะนักเรียน

โรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดจัดการแข่งขัน

ทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย  ประจำปี 2561

โดยกำหนดจัดจัดการแข่งขันในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนโรงเรียนนอกระบบที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

โดยสามารถส่งใบสมัครไปยังกลุ่มพัฒนาบุคคลากร

ที่อีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือทางโทรสารหมายเลข 022829635

ทั้งนี้เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

ทาง www.nfe-opec.com ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

** รายละเอียด คลิค


**หลักเกณฑ์ คลิค


**ใบสมัคร คลิค

Smile

ขอความร่วมมือในการสำรวจจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของ

สช. ขอความร่วมมือโรงเรียนนอกระบบสำรวจจำนวนสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงเรียน
ตามแบบฟอร์ม และส่งข้อมูลดังกล่าว ทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2561

ดาวโหลด เอกสารได้ที่่นี่

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักาะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบประเภทศิลปศึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ประกาศรับสมัครแข่งขันทักษะนักเรียน

วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี) โดยจัดการแข่งขันในวันที่  25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตเพาะช่าง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  ดังนี้

** คลิค  รุ่นอายุ  4-6 ปี


**คลิค  รุ่นอายุ  7-9  ปี


**คลิค รุ่นอายุ  10 - 12 ปี


**คลิค รุ่นอายุ   13 ปีขึ้นไป

 

 

 


You are here Home