Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

การแข่งขันทักษะนักเรียนนอกระบบวิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

ประเภทวิชาศิลปศึกษา(วาดภาพระบายสี)


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

ณ วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

จึงขอประสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจส่งใบสมัครพร้อมหนังสือรับรองของโรงเรียนที่ส่งนักเรียน

เข้าร่วมแข่งขันมายังกลุ่มพัฒนาบุคลากรทาง email " อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "

หรือทางโทรสาร  022829635 *** ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561***

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ทาง www.nfe-opec.com.***

 

รายละเอียดการสมัคร **คลิค**


หลักเกณฑ์และกติกาการแข่งขัน **คลิค**


ใบสมัคร **คลิค**


หนังสือรับรอง **คลิค**

ผู้ทำคุณประโยชชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี 2561


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปี 2561 กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ได้รับการจัดสรรจำนวน 1ราย

จึงขอประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ

หากท่านใดมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอให้จัดส่่งแบบรายงานการคัดเลือก

และแบบรรายงานมายัง Email * อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือทางโทรสาร 022829635 ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561

 

*  รายละเอียดและใบสมัคร*

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบ เรื่องการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประกาศ

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ

เรื่อง การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561

เปลี่ยนเป็น โรงเเรมเดอะ พาลาสโช่ ถนนรัชดาภิเษก

เขตดินแดง กรุงเทพฯ แผนที่โรงแรม

สามารถดาวโหลดเอกสารได้

1. หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม

2.หนังสือเชิญศึกษาธิการจังหวัด / สช.จังหวัด (พร้อมเอกสารประกอบ)

3.หนังสือเชิญผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน (พร้อมเอกสารประกอบ)

3.แบบตอบรับ

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งแบบตอบรับ (เฉพาะ 31 จังหวัดที่มีรายชื่อ)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โหลดแบบตอบรับ พร้อมทั้งส่ง กลับไปยัง

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ โทรสาร 02-282 9635

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

You are here Home