Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

หลักสูตรต้นแบบ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4 หลักสูตร

ประกาศ!! หลักสูตรต้นแบบ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิชามวยไทยสำหรับเด็ก ระดับพื้นฐาน รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 40 ชั่วโมง

2. หลักสูตรวิชามวยไทยสำหรับเด็ก ระดับต้น รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 40 ชั่วโมง

3. หลักสูตรวิชามวยไทยสำหรับเด็ก ระดับกลาง รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 40 ชั่วโมง

4. หลักสูตรวิชามวยไทยสำหรับเด็ก ระดับสูง รวมตลอดหลักสูตรใช้เวลา 60 ชั่วโมง

หมายเหตุ โรงเรียนนอกระบบ ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ติดต่อขอใช้หลักสูตรได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สช.

โรงเรียนนอกระบบ ที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ติดต่อขอใช้หลักสูตรได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดที่โรงเรียนตั้งอยู่

สำรวจโรงเรียนนอกระบบที่พร้อมรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2561

 

แจ้งเพื่อทราบ

ขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ สช.จังหวัด

ดำเนินการสำรวจข้อมูลโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการตรวจในปี พ.ศ. 2558

ที่จะต้องเข้ารับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ซึ่งต้องดำเนินการทุก 3 ปี หนังสือแจ้ง

และขอให้กรอกข้อมูลในแบบสำรวจ แบบสำรวจ

ไปยัง e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ โทรสาร 02 282 9635

ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)

 

 

 

 


การแข่งขันทักษะนักเรียนนอกระบบวิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

ประเภทวิชาศิลปศึกษา(วาดภาพระบายสี)


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

ณ วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

จึงขอประสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจส่งใบสมัครพร้อมหนังสือรับรองของโรงเรียนที่ส่งนักเรียน

เข้าร่วมแข่งขันมายังกลุ่มพัฒนาบุคลากรทาง email " อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "

หรือทางโทรสาร  022829635 *** ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561***

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ทาง www.nfe-opec.com.***

 

รายละเอียดการสมัคร **คลิค**


หลักเกณฑ์และกติกาการแข่งขัน **คลิค**


ใบสมัคร **คลิค**


หนังสือรับรอง **คลิค**

You are here Home