Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย

ซึ่งจะจัดแข่งขันในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

กรุงเทพมหานคร บัดนี้ได้ทำการปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันตามเอกสารแนบด้านล่าง ขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน ตรวจสอบรายละเอียด

ให้ถูกต้อง  หากมีการแก้ไข โปรดแจ้งกลับภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่ Email อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน ประเภทต่างๆ


1. ทรงนักเรียนชาย  **คลิก**


2. เกล้าผมเจ้าสาว    **คลิก**


3.แต่งหน้าเจ้าสาว   **คลิก**


4. ซอยผมฟรีสไตล์ชาย  **คลิก**


5. ซอยผมฟรีสไตล์หญิง  **คลิก**


6.ตัดผมชายด้วยปัตตาเลี่ยน  **คลิก**

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์เข้าร่วมประกวดโครงการ "ASEAN Furniture Design Contest 2018"

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์เข้าร่วมประกวด

โครงการ "ASEAN Furniture Design Contest 2018"

ซึ่งจัดโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน

 

>>ผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้จัดแสดงในงานแสดงสินค้า STYLE 2018

 

**ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร

พร้อมรูปถ่ายผลงานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ได้ที่ :


กลุ่มงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 1

สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สนทางปัญญา ชั้น 5

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ

อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

 

**ตั้งแต่บัดนี้ - 18 มิ.ย. 2561

 

หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานฯ >>คลิก

ข้อกำหนดการส่งผลงาน >>คลิก

แบบฟอร์มใบสมัคร >>คลิก

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

โทร. 02 547 4652

หรือทาง

www.ipthailand.go.th

การคัดเลือกบุคลากรครูเข้ารับรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์

กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ขอประชาสัมพันธ์

เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรครูสายงานการสอนหรือครูสายงานบริหารการศึกษา

เข้ารับรางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์

 

หากบุคลากรครูสายงานการสอนหรือครูสายงานบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนของท่าน

มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีความประสงค์จะเข้ารับคัดเลือกเพื่อเข้ารับรางวัลดังกล่าว

 

ขอให้ส่งแบบเสนอผลงาน

ทาง E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือ

โทรสาร. 02 282 9635

**ทั้งนี้ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียด>> หนังสือชี้แจงรายละเอียด คลิก

แบบเสนอผลงาน คลิก

เกณฑ์การประเมิน คลิก

รายละเอียดโครงการ คลิก

ประกาศชี้แจง เรื่อง การสรรหาบุคลากรครูเข้ารับรางวัล  คลิก

You are here Home