Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

HOME_PAGE_TITLE

สำรวจโรงเรียนนอกระบบที่พร้อมรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2561

 

แจ้งเพื่อทราบ

ขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ สช.จังหวัด

ดำเนินการสำรวจข้อมูลโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการตรวจในปี พ.ศ. 2558

ที่จะต้องเข้ารับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ซึ่งต้องดำเนินการทุก 3 ปี หนังสือแจ้ง

และขอให้กรอกข้อมูลในแบบสำรวจ แบบสำรวจ

ไปยัง e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ โทรสาร 02 282 9635

ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)

 

 

 

 


การแข่งขันทักษะนักเรียนนอกระบบวิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

ประเภทวิชาศิลปศึกษา(วาดภาพระบายสี)


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

ณ วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

จึงขอประสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจส่งใบสมัครพร้อมหนังสือรับรองของโรงเรียนที่ส่งนักเรียน

เข้าร่วมแข่งขันมายังกลุ่มพัฒนาบุคลากรทาง email " อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "

หรือทางโทรสาร  022829635 *** ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561***

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ทาง www.nfe-opec.com.***

 

รายละเอียดการสมัคร **คลิค**


หลักเกณฑ์และกติกาการแข่งขัน **คลิค**


ใบสมัคร **คลิค**


หนังสือรับรอง **คลิค**

ผู้ทำคุณประโยชชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ประจำปี 2561


สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปี 2561 กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ได้รับการจัดสรรจำนวน 1ราย

จึงขอประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ฯ

หากท่านใดมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกขอให้จัดส่่งแบบรายงานการคัดเลือก

และแบบรรายงานมายัง Email * อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

หรือทางโทรสาร 022829635 ภายในวันที่ 11 มกราคม 2561

 

*  รายละเอียดและใบสมัคร*

You are here Home