Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ประกาศย้ายสำนักงาน

ประกาศย้ายสำนักงาน

ขณะนี้ สช.ทั้งหมด รวมทั้ง กร.ด้วย

ได้ย้ายกลับเข้าอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการแล้ว

ตั้งแต่ วันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา

ผู้ที่ต้องการจะติดต่อกับ กร.หรือกองอื่นๆ

ให้ไปติดต่อที่กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร สช.

สำหรับ กร.สช.ติดต่อที่เดิมคือ อาคารสวัสดิการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 4

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 282 9635