Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ชอเชิญชมมหกรรมงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560

  • PDF

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดงาน " วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560 " ขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานโรงเรียนเอกชน ครู นักเรียน นักศึกษาตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชน ส่งเสริมความสามัคคี ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการจัดการศึกษาเอกชนอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณสนามหน้าคุรุสภาและหอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้จะมีการแสดงบนเวที จัดบูธเทิดพระเกียรติ และนิทรรศการทางวิชาการ จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเช้าชมการจัดนิทรรศการดังกล่าว

Statistics

สมาชิก : 97335
Content : 43
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 341905
You are here ขอจัดตั้งโรงเรียน ข่าวประชาสัมพันธ์องค์กร ชอเชิญชมมหกรรมงานสัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560