Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาเสริมสวย

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

ประเภทวิชาเสริมสวย


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

ประเภทวิชาเสริมสวย ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช

หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและส่งใบสมัครพร้อมหนังสือรับรองมายังกลุ่มพัฒนนาบุคคลากร

ภายใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ทาง www.nfe-opec.com

รายละเอียดการสมัคร

You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาเสริมสวย