Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

สำรวจโรงเรียนนอกระบบ (โครงการ Cluste)

ประกาศ !!

ด้วย สช. จะดำเนินการพัฒนาจัดกลุ่มการศึกษานอกระบบในรูปแบบ Clusterวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลโรงเรียนนอกระบบที่ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกรับบริการทางการศึกษาด้วย

จึงขอความร่วมมือ ศธ.จังหวัด และ สช.จังหวัด สำรวจข้อมูลโรงเรียนนอกระบบในสังกัดโดยใช้ฐานข้อมูลรายชื่อโรงเรียนนอกระบบ ของ สช. เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเปรียบเทียบกับความเป็นจริงและขอให้ส่งแบบสำรวจดังกล่าวมาที่ สช. ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

เพื่อที่จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

รายละเอียดดังแนบ

- หนังสือถึง ศึกษาธิการจังหวัด

- หนังสือถึง ผอ. สช.จังหวัด

- ฐานข้อมูลโรงเรียนนอกระบบ ที่จะใช้เปรียบเทียบ

You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ สำรวจโรงเรียนนอกระบบ (โครงการ Cluste)