Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบ เรื่องการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

ประกาศ

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ

เรื่อง การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2561

เปลี่ยนเป็น โรงเเรมเดอะ พาลาสโช่ ถนนรัชดาภิเษก

เขตดินแดง กรุงเทพฯ แผนที่โรงแรม

สามารถดาวโหลดเอกสารได้

1. หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรม

2.หนังสือเชิญศึกษาธิการจังหวัด / สช.จังหวัด (พร้อมเอกสารประกอบ)

3.หนังสือเชิญผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน (พร้อมเอกสารประกอบ)

3.แบบตอบรับ

กรุณาตรวจสอบก่อนส่งแบบตอบรับ (เฉพาะ 31 จังหวัดที่มีรายชื่อ)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ดาวน์โหลดแบบตอบรับ พร้อมทั้งส่ง กลับไปยัง

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ โทรสาร 02-282 9635

ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนอกระบบ เรื่องการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561