Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การแข่งขันทักษะนักเรียนนอกระบบวิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

ประเภทวิชาศิลปศึกษา(วาดภาพระบายสี)


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

ณ วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

จึงขอประสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจส่งใบสมัครพร้อมหนังสือรับรองของโรงเรียนที่ส่งนักเรียน

เข้าร่วมแข่งขันมายังกลุ่มพัฒนาบุคลากรทาง email " อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน "

หรือทางโทรสาร  022829635 *** ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561***

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ทาง www.nfe-opec.com.***

 

รายละเอียดการสมัคร **คลิค**


หลักเกณฑ์และกติกาการแข่งขัน **คลิค**


ใบสมัคร **คลิค**


หนังสือรับรอง **คลิค**

You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ การแข่งขันทักษะนักเรียนนอกระบบวิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)