Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

สำรวจโรงเรียนนอกระบบที่พร้อมรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2561

 

แจ้งเพื่อทราบ

ขอความอนุเคราะห์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ สช.จังหวัด

ดำเนินการสำรวจข้อมูลโรงเรียนนอกระบบที่ผ่านการตรวจในปี พ.ศ. 2558

ที่จะต้องเข้ารับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ซึ่งต้องดำเนินการทุก 3 ปี หนังสือแจ้ง

และขอให้กรอกข้อมูลในแบบสำรวจ แบบสำรวจ

ไปยัง e-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ โทรสาร 02 282 9635

ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 (กลุ่มมาตรฐานการศึกษา)

 

 

 

 


You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ สำรวจโรงเรียนนอกระบบที่พร้อมรับการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ประจำปี 2561