Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักาะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบประเภทศิลปศึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ

วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ประกาศรับสมัครแข่งขันทักษะนักเรียน

วิชาศิลปศึกษา (วาดภาพระบายสี) โดยจัดการแข่งขันในวันที่  25 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์  วิทยาเขตเพาะช่าง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน  ดังนี้

** คลิค  รุ่นอายุ  4-6 ปี


**คลิค  รุ่นอายุ  7-9  ปี


**คลิค รุ่นอายุ  10 - 12 ปี


**คลิค รุ่นอายุ   13 ปีขึ้นไป

 

 

 


You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักาะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบประเภทศิลปศึกษา