Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

การแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย ปี 2561

ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนอกระบบเข้าแข่งขันทักษะนักเรียน

โรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้กำหนดจัดการแข่งขัน

ทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย  ประจำปี 2561

โดยกำหนดจัดจัดการแข่งขันในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา

กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนโรงเรียนนอกระบบที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้

โดยสามารถส่งใบสมัครไปยังกลุ่มพัฒนาบุคคลากร

ที่อีเมลล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือทางโทรสารหมายเลข 022829635

ทั้งนี้เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

ทาง www.nfe-opec.com ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

** รายละเอียด คลิค


**หลักเกณฑ์ คลิค


**ใบสมัคร คลิค

You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ การแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ วิชาเสริมสวย ปี 2561