Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

EventandProject

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
21 หลักสูตรต้นแบบ สช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ได้รับอนุมัติ จำนวน 4 หลักสูตร
22 แจ้ง สพป. และ สช.จังหวัด เรื่องงบประมาณการตรวจติดตามประเมินผล
23 วันการศึกษาเอกชน
24 หลักสูตร กระทรวงสาธารณสุข
25 ประกาศผลการผู้ผ่านการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม ประจำปี ๒๕๕๙
26 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
27 หลักสูตรภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ
28 ประกาศย้ายสำนักงาน
29 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
30 เรื่อง ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ
You are here ข่าวสารและความเคลื่อนไหว กิจกรรม/โครงการ